про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

організація охорони праці - посібник  НА CD

 

Для перегляду змісту виберіть необхідний розділ

 

Запропонований  комплект документації і навчальний посібник на компакт-диску дають можливість керівнику підприємства, спеціалісту з охорони праці або виконуючому його обов'язки виконувати свою роботу по організації охорони праці підприємства відповідно діючих Законів, нормативних актів і правил - підготовка необхідної документації (в тому числі для одержання дозволу), інструктажі, навчання, медогляди, атестація робочих місць, розслідування й облік нещасних випадків і т.д. 

 

 

Проведення атестації робочих місць

 

Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  (надалі  -атестація) проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежновід форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес,  використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

 

 

      Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин  між власником або уповноваженим ним органом і  працівниками  у  галузі реалізації прав  на  здорові  й  безпечні  умови  праці,  пільгове пенсійне  забезпечення,  пільги  та  компенсації  за   роботу    у несприятливих умовах.

      Атестація проводиться згідно з Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за  умовами

праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

      Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і повноваження  якої  визначається    наказом    по    підприємству,

організації в строки, передбачені колективним  договором,  але  не рідше одного разу на 5 років.

     Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації

 

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 09.01.2020

Copyright © 2003 - 2013 KSV

 

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт