про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

Документи з питань охорони праці

 

 

 

Не має значення форма власності, чисельність й вид  діяльності підприємства. Якщо є наймані працівники - документація з охорони праці повинна бути розроблена  в повному обсязі  відповідно до вимог законодавства, штатного розкладу та видів виконуваних робіт!

На підприємстві повинна бути нормативна, розпорядна, звітна й облікова документація з питань охорони праці.

 

Нормативна документація:

  • закони, норми, правила, типові положення , знаки, бланки

Розпорядна документація  :

  • накази, розпорядження, положення, інструкції

Звітна документація:

  • форми офіційної статистичної звітності

Облікова документація відбиває всю діяльність по охороні праці на підприємстві, вона включає:

  • журнали, переліки, графіки, протоколи, плани, схеми

 

   

Уся документація повинна зберігатися в службі охорони праці підприємства в належному стані, зручному для використання при необхідності або у випадку контролю підприємства органами державного нагляду.

 

ПЕРЕЛІК

документів по охороні праці, які необхідно розробити

 

Роботодавець зобов'язаний

  • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти по охороні праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), і встановлюють правила виконання робіт і поводження працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці

........та інші накази, переліки, програми, положення, інструкції, плани, протоколи

 

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів по охороні праці, пожежній безпеці, електробезпеці, промисловій санітарії наявність яких необхідно забезпечити

 

Роботодавець зобов'язаний

  • забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства по охороні праці

........та інші

........та інші

........та інші

 

 

 

ПЕРЕЛІК

журналів та документів по охороні праці наявність яких необхідно забезпечити

 

 

 

Роботодавець зобов'язаний

  • Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою

Доповнення

........та інші

 

P.S. Приведено не повний перелік! На диску значно більше!

 

 

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 09.01.2020

Copyright © 2003 - 2013 KSV

 

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт