про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

організація охорони праці - посібник  НА CD

 

Для перегляду змісту виберіть необхідний розділ

 

Запропонований  комплект документації і навчальний посібник на компакт-диску дають можливість керівнику підприємства, спеціалісту з охорони праці або виконуючому його обов'язки виконувати свою роботу по організації охорони праці підприємства відповідно діючих Законів, нормативних актів і правил - підготовка необхідної документації (в тому числі для одержання дозволу), інструктажі, навчання, медогляди, атестація робочих місць, розслідування й облік нещасних випадків і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Медичні огляди

 

Власник   за   рахунок   коштів  підприємства  організує проведення медичних оглядів.

  Попередні  медичні  огляди  при  прийнятті  на  роботу проводяться  з  метою  установлення фізичної і психо-фізіологічної придатності  осіб  до  роботи  за  конкретно визначеною професією, спеціальністю,   посадою,  запобігання  захворюванням  і  нещасним випадкам,   виявлення   захворювань   (інфекційних  та  ін.),  які становлять    загрозу   зараження   працівників,   продукції,   що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року.

  Періодичні медичні огляди:

     - проводяться  для  осіб,  котрі  зайняті  на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку  шкідливих  речовин,  несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові  медичні  огляди  працівників

  

 Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року  та  висновки  про стан  здоров'я заносяться в "Картку особи,  яка підлягає медичному огляду" , 

 

     При переході  на  інше  підприємство  Картка  надсилається  влікувально-профілактичний   заклад,  який  обслуговує  працівників

цього підприємства.

 

 Результати  завершених  медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним  актом  ,  який  складається  у чотирьох   примірниках  (для  лікувально-профілактичного  закладу, власника,  профспілкового  комітету  і  санітарно-епідеміологічної станції).

 

    На   час   проходження    медогляду,    обстеження    в профпатологічних  центрах,  клініках  науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу  або  визначення ролі  виробничих  факторів  у  розвитку  захворювань за працюючимизберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

     Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 09.01.2020

Copyright © 2003 - 2013 KSV

 

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт