про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

НА ДОЗВІЛ

 

 

Типовий перелік поданих на експертизу документів , що підтверджують готовність підприємства до виконання робіт підвищеної небезпеки

 • Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, видане районною держадміністрацією.

 • Довідка про реєстрацію в управлінні статистики.

 • Статут підприємства.

 • Пояснювальна записка щодо діяльності підприємства до заявлених робіт підвищеної небезпеки.

 • Організаційна структура підприємства.

 • Відомості  про структуру підприємства (перелік служб та посадових осіб та списки осіб і робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки з зазначенням покладених на них обов'язків з питань охорони праці).

 • Протокол з перевірки знань питань охорони праці у посадових осіб підприємства за участю представників Держпромгірнагляду  та їх посвідчення.

 • Витяг з журналу протоколів перевірки знань відповідального за електрогосподарство підприємства та присвоєння IV кваліфікаційної групи електробезпеки за участю представника енергонагляду та його посвідчення і наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство:

 • Наказ про призначення постійно-діючої комісії підприємства з перевірки знань питань охорони праці   у працівників підприємства.

 • Тематичний план і програма проведення навчання працівників з питань охорони праці.

 • Протоколи засідання постійнс-діючої комісії підприємства з перевірки знань питань охорони праці у ІТП та робітників (своєю комісією), а також по професіям, які повязані з підвищеною небезпекою, протоколи засідання атестаційної комісії зварників про атестацію зварників.

 • Витяг з журналу перевірки знань та присвоєння кваліфікаційних груп з електробезпеки робітникам(і та II), які працюють з електроінструментом та обладнанням.

 • Перелік робіт підвищеної небезпеки, що можуть мати місце в діяльності підприємства та наказ про введення його в дію.

 • Наказ про приз��ачення відповідальних осіб та перелік робіт, на які потрібно видавати наряд-допуск.

 • Наказ пре призначення керівника служби охорони праці (спеціаліста з охорони праці підприємства).

 • Положення про систему управління охороною праці підприємства /в частині, що розкриває заходе -щодо безпеки третіх осіб при виконанні робіт підвищеної небезпеки/ та наказ про введення його з дію.

 • Положення про службу охорони праці підприємства та наказ про введення його в дію.

 • Положення про навчання з питань охорони праці підприємства та наказ про зведення його в дію.

 • Положення про робот/ уповноважених трудового колективу підприємства та протокол про введення його в дію.

 • Перелік питань вступного інструктажу для працівників підприємства.

 • Програма питань первинного інструктажу для працівників підприємства.

 • Наказ про введення в дію та затвердження посадових інструкцій на посадових осіб та ІТП.

 • Посадові інструкції на керівників та ІТП

 • Інструкції з охорони праці на професії та види робіт підвищеної небезпеки та наказ про введення їх в дію.

 • Перелік наявних нормативних документів,  що регламентують виконання робіт підвищеної небезпеки.

 • Довідка про  відсутність устаткування, приладів, ємностей, спеціальних транспортних засобів та іншого обладнання, що підлягає реєстрації в органах Держпромгірнагляду.

 • Довідка про наявність та стан устаткування, що використовується при виконанні заявлених робіт(акти експертного обстеження, протоколи вимірів опору ізоляції).

 • Експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації., складальні креслення).

 • Відомості про відсутність або наявність власних приміщень та виробничої бази та оренду офісних та складського приміщення.

 • Відомості про наявність засобів індивідуального та колективного захисту на підприємстві (указати кількість, акти та протоколи їх випробувань).

 • Довідки про медичний огляд працівників підприємства (або заключний акт медогляду).

 • Відомості про атестацію робочих місць (щодо робіт підвищеної небезпеки).

 • Наявність приписів державних інспекторів Держпромгірнагляду.

 • Документи, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання підвищеної небезпеки.

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 09.01.2020

Copyright © 2003 - 2013 KSV

 

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт